IN HONOREM BEATÆ MARIÆ VIRGINIS

  1. Bogurodzica

  2. Laudemus Virginem / Splendens ceptigera (kanony z El Llibre vermell, XIV w.)

  3. Άγνή Παρυένη – grecki Hymn ku czci Bogurodzicy

  4. ν τῇ Γεννήσει grecki Apolitikion ku czci Bogurodzicy

  5. O Gloriosa Virginum (Manuale Choricanum, 1629 r.)

  6. O Gospodzie uwielbiona (ludowa pieśń z Lubelskiego)

Missa IX (Cum iubilo) In solemnitatibus et festis B.M.V. wg Graduale Triplex

KYRIE (XII w.), GLORIA (XI w.), SANCTUS (XIV w.), AGNUS DEI (XIII w.)

także w wersji z Codex beati Humberti de Romanis, 1254 r.

oraz wg Graduału z Biblioteki Klasztoru pp. Klarysek w Krakowie, Ms. M 205, ok. 1260 r.

Die 15 Augusti - IN ASSUMPTIONE BMV

Missa in Vigilia, Matutinum, Laudes, Missa in die, Vesperæ

wg Codex Beati Humberti de Romanis, 1254


Die 8 Septembris - IN NATIVITATE BMV

Matutinum, Laudes, Missa, Vesperæ

wg Codex Beati Humberti de Romanis, 1254


Die 21 Novembris - IN PRÆSENTATIONE BMV

wg Graduale Triplex


MISSA DE SANCTA MARIA IN SABBATO

wg Graduale Triplex

Graduel d'Aliénor de Bretagne, XIII w.


Officium: Salve Sancta Parens

Kyrie - Fons bonitatis

Responsorium: Benedicta et venerabilis

Alleluia: Post partum Virgo inviolata permansisti

Alleluia: Nativitas (Magister Perotinus)

Sequentia: Virgini Marie laudes

Credo in unum Deum (2 gł.)

Communio: Beata viscera

ANTYFONY MARYJNE

  1. Ave Regina cœlorum

  2. Alma Redemptoris Mater

  3. Regina cœli

  4. Salve Regina w trzech wersjach:

        - wg manuskryptu z Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, XII w.

        - wg dominikańskiego Codex beati Humberti de Romanis, 1254 r.

        - wg benedyktyńskiego Antiphonale Monasticum z 1934 r.