Ἅγιος ὁ Θεός - Sanctus Deus

Ecce lignum crucis

Agyos o Theos – Sanctus Deus

Crux fidelisOrdinarium V Niedzieli Wielkiego Postu

Codex beati Humberti de Romanis, 1254 r.


Officium: Iudica me Deus

Resonsorium: Eripe me Domine

Tractus: Sæpe expugnaverunt me

Offertorium: Confitebor tibi Domine

Communio: Hoc CorpusMedia vita (antyfona z komplety w okresie Wielkiego Postu)

Ave Regina cœlorum (antyfona maryjna)

Ubi caritas (z liturgii Wielkiego Czwartku; anonim z Italii IX-X? w.)

Mandatum novum (z liturgii Wielkiego Czwartku)

Tantum ergo (Manuale choricanum, Genoa 1649)

Miserere (Josquin Desprez 1440-1521)Stabat Mater (z tradycji korsykańskiej)