EGO SUM PASTOR BONUS

Chorał IV Niedzieli Wielkanocnej

Graduał Klarysek z Krakowa, 1260 r.

Introitus: Misericordia Domini

Alleluia: Cognoverunt discipuli

Alleluia: Ego sum Pastor bonus

Offertorium: Deus, Deus meus

Communio: Ego sum Pastor bonus


Surrexit Christus hodie, Alleluia

(3-głosowy trop do Benedicamus)

Misericordia Domini

plena est terra, allelúia: verbo Dómini coeli firmáti sunt, allelúia, allelúia.

Ps. 32, 5-6

Ziemia jest pełna łaskawości Pana, alleluia, przez słowo Pana powstały niebiosa.

Ego sum pastor bonus:

et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ. Allelúia.

Ioann. 10, 14

Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i one mnie znają.