POLSKIE PIEŚNI PASYJNE

 1. Bądź pozdrowion krzyżu święty (Passio albo kazanie o Męce Pańskiej Aureliusza Lippusa, Poznań 1567 r.)

 2. Pamiętajmyż wszyscy wierni (Kancjonał Walentego z Brzozowa 1554 r.)

 3. Krzyżu Święty nade wszytko (częściowe tłumaczenie hymnu Crux Fidelis; rękopis kórnicki, ok. 1551 r.)

 4. Wisi na krzyżu (Cantionale Ecclesiasticum, 1933)

 5. Króla wznoszą się znamiona (Siedlecki, 1928)

 6. Godziny Męki Pańskiej, XVI w. (t.: x. J. Wujek ?)

 7. Ach czemuż tak zelżywie (Rozmowa grzesznika z Panem Jezusem Ukrzyżowanym)

 8. Zbliżam się k’Tobie, Jezu mój kochany (pieśń przy całowaniu krzyża)

 9. Witaj Matko uwielbiona

 10. Już wychodzi Jezus z domu Kaifasza kapłana

 11. Przystąpcie bliżej grzesznicy

 12. Płaczcie anieli

 13. Dobranoc, Głowo święta (przy odejściu od grobu)

 14. Jest drabina do nieba